English 

【#缺乏蛋白質】第二集

上次講到如果攝取唔夠蛋白質的話, 會令人好容易覺得肚餓, 跟住你就會突然好想食一啲高熱量或者高糖嘅食物。
原來除左呢樣, 仲有其他影響架!
蛋白質其中一個作用係合成血清素同快樂因子多巴胺的胺基酸, 所以缺乏蛋白質間接就會令人容易出現憂鬱感覺,
咁除左呢樣之外, 仲有咩其他影響?
原來仲會脫髮同肌肉流失, 因為蛋白質係人體細胞主要構成嘅物質。