English 

News

【#蛋白質】第四集 主要有幾多種

【#蛋白質】第四集 主要有幾多種

好多人一諗起蛋白質就會覺得係大大舊肉, 其實蛋白質有分:-動物性蛋白質: 雞肉、牛肉、豬肉、雞蛋、魚類海鮮、牛奶-植物性蛋白質: 堅果、豆類、蔬菜植物性蛋白質好處: 不但沒有膽固醇, 還能降低壞膽固醇 何時補充蛋白質?餐與餐之間可以補充堅果, 運動過後亦是最佳時機。

【#蛋白質】第三集

【#蛋白質】第三集

碳水化合物對比蛋白質, 哪種比較有飽肚感?如果你的正餐只吃碳水化合物, 你會發覺很快又有飢餓感覺, 相反蛋白質消化會較慢, 飽肚感亦比較長。除此之外, 原來定時補充蛋白質亦有助穩定血糖, 所以蛋白質是非常重要的。

【#缺乏蛋白質】第二集

【#缺乏蛋白質】第二集

上次講到如果攝取唔夠蛋白質的話, 會令人好容易覺得肚餓, 跟住你就會突然好想食一啲高熱量或者高糖嘅食物。原來除左呢樣, 仲有其他影響架!蛋白質其中一個作用係合成血清素同快樂因子多巴胺的胺基酸, 所以缺乏蛋白質間接就會令人容易出現憂鬱感覺,咁除左呢樣之外, 仲有咩其他影響?原來仲會脫髮同肌肉流失...

【#缺乏蛋白質】 第一集

【#缺乏蛋白質】 第一集

剛剛食完野, 轉頭又肚餓?返工時間總係眼瞓?究竟係咪身體出現左啲咩問題呢? 先問自己一個問題:剛吃完的早/午餐, 係大大碗飯? 定係大大個包?如果食左好多都係由高糖、精緻澱粉製成, 而冇蛋白質嘅話, 會發生咩事? 如果攝取唔夠蛋白質的話, 會令人好容易覺得肚餓, 跟住你就會突然好想食一啲高熱...